Sura Kehf i moderno doba - 05/10

PetSlavimo Ga i veličamo Ga na način na koji je zadovoljan da bude slavljen i veličan. Molimo se za mir i spas svih cijenjenih poslanika, a posebno na posljednjeg od njih svih: Poslanika Muhammeda a.s.


Poslanik s.a.w.s. je rekao: Učite prvih deset ajeta sure Kehf kao zaštitu od Dedžalove fitne. Na današnjem času sagledaćemo ovih prvih deset ajeta sure. Kehf Hajde da prvo počnemo sa slušanjem sure na arapskom jeziku Šejh koji će učiti dolazi iz Egipta a to je moj veoma drag ahbab i moj brat u vjeri Šejh Ali Berakit. On je preselio na ahiret utapanjem, samo nekoliko dana nakon što sam napustio Maleziju u Julu prošle godine. Zato, molimo da se Allah smiluje šejhu te da ga blagoslovi i podari mu Džennet.


„Prouči prvih deset ajeta sure Kehf zbog zaštite od Dedžalove fitne“. Ovih prvih deset ajeta završavaju sa dovom a ta dova je bitnija od svih ostalih dova, pri traženju zaštite od dedžalove fitne "Gospodaru naš..." ..."daj nam od Sebe Rahmet..." ...milost... "...te iznađi izlaz za nas iz naših problema..." Kada god se susretnemo sa nekom opasnosti u Dedžalovom dobu, a to je doba današnjice... Kao na primjer "putovanje avionom" te moraš otići do imigracionog centra jer imaš bradu a tvoja žena hidžab. Teta u imigracionom centru te pogleda, pa promijeni izraz lica i pomisli: TERORIST. Zbog toga zapadneš u probleme. Riješenje: Prouči ovu dovu. Ako imaš vremena prouči svih deset početnih ajeta sure Kehf. A ako imaš vremena i nakon toga prouči ajet iz sure Jasin. Koji ono? Moja žena me stalno napominje da ga učim...

 

U dodatku ovome, hajmo otići do ajeta iz sure da vidimo šta je to u njima što je navelo Allahovog Poslanika da nas uputi na ovih deset ajeta kao zaštitu od dedžalove fitne.  Počinju sa riječima: Elhamdulillah. Allah otpočinje izjavu slaveći se a to nam skreće pažnju da uskoro slijedi nešto od velike važnosti.  Isto tako otpočinje i sa surom Benu Israil, koja je poznata i kao El-Isra.  Sura broj 17 „Slaaaaaavljen neka je On koji je u toku noći uzeo svog slugu iz ovog svetog mesdžida do onog u Jeruzalemu“...

Hoće se reći da je Isra i Miradž događaj od KRUCIJALNE VAŽNOSTI. „Hvaljen neka je Allah koji šalje Kitab“ svom slugi tj Muhammedu s.a.w.s. Ivedž je nepoštenje (laž), iskrivljenje jer nije dozvolio da bilo kakvo iskrivljenje ili nepoštenje (laž) uđe u ovu Knjigu tj Kur'an. Kajjimen - osvrće se sada na iskrivljenja i laži koje su ušle u prethodne objave Toru, Zebur, Indžil itd. A ovaj Kur'an je došao da ISPRAVI sve ono što su oni iskrivili ...Ovaj Kur'an, koji je došao da ispravi laži iz prošlih objava,  je isto tako došao da uputi NEOPISIVO UPOZORENJE upozorenje ba'sen šedid tj UŽAAAAASNE KAZNE od Allaha.


Kazne koja će početi kada nastupi Jevmu-l-Kijamet a naravno već smo zaključili da to nije 24-satni dan. Dan Kijameta nije dan od 24 sata. Dan kod Allaha može imati 50.000 naših godina ili 1.000... Znači to može biti veoooma dug vremenski period. Zato, kada Jevmu-l-kijamet nastupi, Allahova kazna može početi. Direktno od Njega.... Pa je zbog toga ovaj Kur'an upozorenje za nastupajuću kaznu koja treba pogoditi one koji pod jedan: mijenjaju Allahovu riječ čineći je iskrivljenom.


Pod dva: Oni koji ostanu na toj iskrivljenosti uprskos činjenici da je Kur'an poslan da je ispravi. Istovremeno, dok je Kur'an došao da nam ukaže na ovo upozorenje, tj strašnu kaznu za one koji se ne vrate na pravi put koji je ranije bio iskrivljen, ovaj Kur'an je došao i da obraduje i razveseli, one koji vjeruju u njega i pridržavaju se njegovih naredbi, Njih čekaju lijepe nagrade...


Kakva su to krivotvorenja u pitanju kod prethodnih objava? No nisu samo prethodne objave iskrivljene... Kada Kur'an kazuje da ništa nije iskrivljeno u njemu, on ustvari govori o spoljašnem iskrivljenju. Spoljašnje iskrivljenje nalazi se prvenstveno u prethodnim spisima koja su izmjenjena, ali isto tako može biti i.... PRIPREMITE SE NA OVO SAD: Isto tako može biti upitanju: LAŽNI HADIS. Moj učitelj Meula Fazlur Rahman želio je da odradi ovaj posao prije nego umre. Pa je tako rekao nama studentima: Isti posao koji sam uradio sa Kur'anom, želim uraditi i sa hadisom, jer ja prepoznajem lažne hadise čak i u Sahih-Buhariji. Pa mi je želja da prođem kroz sve hadise i filtriram ih. Veliki posao sa hadisima koje je bio otpočeo, te napravio nešto zabilješki vezano za hadise, ali je ubrzo umro. Nakon njegove smrti tražio sam te zabilješke, ali ih nikada nisam našao.


Znači, ovaj Kur'an je poslan da ukaže i na iskrivljenja koja su ušla u prethodne objave. Kako prepoznati šta je iskrivljeno u prethodnim objavama? Kako? Očito da moraš studirati prethodne objave. Kada počneš sa studiranjem tih objava, onda se moraš vraćati na Kur'an da vidiš gdje je razlika. Na primjer: Riba-a Tori se kaže da je haram izraelćanu... danas poznatom kao jevrej... da posudi novac uz kamatu drugom izraećanu. To je kao haram. Halal je posuditi onima koji nisu izraelćani. Eto tako stoji u Tori do današnjih dana.


Allah s.w.t. nam otkriva ovu iskrivljenost u Tori. Kako je to uradio? Naravno, kroz Kur'an. Odeš li do sure Nisa, ajet 160 ili 161 Allah kaže... tj prvo opanjka jevreje zbog toga... „Zbog poročnosti jevreja...“ Kakve poročnosti? "Uzimali su Riba-a". Riba-a je kamata na novac koji su uzimali, a isto tako Riba-a je kada nekog prevariš (ekonomski) na bilo koji način. "Oni su uzimali Riba-u čak iako smo im je zabranili". Evo ga sad znamo da je ono šta piše u Tori iskrivljeno. Promijenili su to svojim rukama...


U Kur'anu se spominje i Lut a.s. Imamo i knjigu o Riba-i i tu ćete naći mnogo detaljnije o tome. No sada prelazimo na Luta a.s. koji je u Kur'anu opisan kao jedan bogobojazni Allahov rob. Sad odemo do Tore, i nađemo da su dopisali svojim rukama  da je Lut a.s. bio ponuđen sa vatrenom vodom da je popije (alkohol) pa dok je bio pijan, jedna kćerka je spavala sa svojim ocem (Lutom a.s.) pa ostala trudna, a da je zatim i druga kćerka spavala sa svojim ocem i ostala trudna Sve ovo dok im je otac bio pijan. To nije bogobojaznost pa je to laž i izmišljotina. Uradili su to kako bi sebi ohalali pijenje alkohola. Ako je to Božiji poslanik radio, zašto ne bismo i mi.


Treći primjer, gdje je on počinio incest dok je Kur'an rekao da je on bio bogobojazan čovjek. Ima mnogo više izmjena u starim objavama, ali ja sam vam dao samo ove tri. Imamo čak izmjene i u hadisima tzv lažni hadisi. Allah s.w.t. sada upozorava sa STRAŠNOM KAZNOM a strašna kazna je povezana sa znakovima posljednjeg doba, jevmu-l-kijametom a imamo ih deset velikih. Ok, hajde da ih ponovimo. Koji su to? Čudno me pogledao... Hajde ti imam? Prvi... Dedžal, Dva: Gog i Magog Tri: Povratak Isa sina Merjeminog Četvrti: Duhan tj dim Peti.... Ne, ne nabrajamo ih hronološki kako će se dešavati. Peti:  Dabetu-l-erd tj  Zvijer iz zemlje, vjerovatno iz Svete Zemlje Šesti Sunce će izaći sa zapada Sedam, osam i devet Tri zemljotresa gdje se zemlja otvori i proguta to što proguta. Jedan na istoku, jedan na zapadu i jedan u? Arabiji... Deseti: Vatra koja će se pojaviti u Jemenu te potjerati ljude na mjesto okupljanja a to je Arefat.


Znači, kada Allah spominje kažnjavanje on govori o kazni koja će proizaći iz ovih deset znakova, a poslanik je rekao da je to Dedžal, tako da znamo da kazna dolazi preko njega. Gdje će se odigrati kažnjavanje? Kur'an nam na početku sure Kehf kazuje da će Dedžal napasti svako mjesto gdje se sjeme zla posije. Bilo da je u pitanju Allahova riječ u vidu Tevrata, Zebura ili Indžila ili u hadisima Poslanika a.s. Gdje god da si posijao sjeme zla (tj sakriješ istinu), Dedžal će čim bude pušten od sjemena zla napraviti drvoooooo zla. I to niko to neće moći zaustaviti. To je ta kazna.


Tako dakle, kada su oni promijenili Allahovu riječ i ohalalili Riba-u, ta Riba-a će rasti a Dedžal će je zalijevati, sve dok Riba-a ne uđe u cijelu ekonomiju (izraste u drvo) i preuznme kontrolu nad cijelim svijetom. Poslanik nas je o tome već upozorio, pa je tako rekao da će doći doba KADA NEĆEŠ MOĆI NAĆI NI JEDNOG ČOVJEKA... ni jednog... koji neće konzumirati Riba-u. Da li si čuo ovo? Nećeš moći naći ni jednog čovjeka koji neće konzumirati Riba-u, a onaj ko kaže da ne konzumira, sigurno će ga stići prašina Riba-e. Stiće ga njen vjetar. To se danas događa... Šta mislite zašto imamo ovakvo siromaštvo u našem okruženju. Šta mislite zašto imamo višak radne snage u Trinidadu? Šta mislite zašto vlade širom svijeta moraju uvesti zakone o minimalnim nadnicama, a sada imamo minimalce po svakom sektoru privrede. Zašto? Zato što je ekonomija ispunjena Riba-om. Eto zato.


Pod dva: Allah je zabranio korištenje toksičnih sredstava (opojnih sredstava). Zabrana je došla u Kur'anu. Nazvao je ta sredstva zlom, a ako su ona zla u Kur'anu onda su morala biti zla i prije Kur'ana? Ako su haram u Kur'anu onda nisu mogla biti halal ranije. Dakle, opojna sredstva su morala biti haram i u prijašnjim objavama. Jer su zla. Poslanik a.s. opisao je alkohol kao majku svakog zla. Imamo i jednu knjigu iza: "Islamski pristup liječenju alkoholizma i narkomanije", To je mala knjiga i ja vas molim ne samo da je pročitate. Studirajte je! Oni su izmjenili Allahove riječi kada su rekli da je poslanik pio i napio se. Dedžal sada koristi tu zlu riječ, tu izmjenjenu riječ, to sjeme zalijeva sve dok ono ne postane krupno drvo. Koje niko ne može posjeći... Tako je i alkohol došao i preuzeeeeeeeo cijeli svijet. Razumijete li sada tematiku?


Kada sjeme izraste u veliko drvo, ni jedna vlada ga ne može sasjeći. Ne mogu ga uhapsiti, ne mogu ga zaustaviti... Biva sve gore i gore... STRAAAAAAŠNA KAZNAAA. Pod tri: Izmislili su i da je otac (Poslanik Lut a.s.) spavao sa svojom kćerkom? Dakle, počinio je incest... Pogodi šta je rezultat toga? Kada su posijali to sjeme zla, Dedžal ga je zalijevao sve dok nije izraslo u krupno stablo, tako da se danas incest širi širom svijeta. Vlada Singapura nema pojma kako da se postavi nad tim problemom. To je taj moderni Singapur... Incest se sve više širi svijetom. Mislim da je pisalo u današnji novinama... Da da današnji broj je donio. On je imao 60 godina, jel ono? 48 ili 40? Počinio je incest sa tri svoje kćerke... Da... Svaki put kada izmjeniš riječ istine, i zamjeniš je neistinom i laži, a ovaj Kur'an je došao da tu neistinu ispravi... To znači da će Dedžal uzeti to zlo sjeme i uzgojiti ga da postane krupno drvo, a ti mu nećeš moći pobjeći, osim ako si zaštićen Kur'anom.


No, Kur'an nastavlja dalje i spominje konkretno jedno zlo sjeme koje je posijano. Ovo sjeme je dobilo posebnu pažnju. Kur'an je došao da posebno upozori one koji tvrde da je Allah, otac nekom djetetu... (Isau a.s tj Isusu) "Oni nemaju nikakvog znanja o ovome". "Ni njihovi preci nemaju nikakvog znanja o ovome". "To su strašne riječi koje izlaze iz njihovih usta kada to govore"... ...da je Allah napravio nekome dijete.... Dakle, širk. O kakvom sinu je ovdje riječ?


Kur'an sam sebe objašnjava ovako: Jevreji su tvrdili da je Uzeir ustvari ibn Allah. Uzeir je dakle božiji sin. Uzeir se na engleskom zove Ezra Jevreji su reagovali i rekli: "Vidi u Kur'anu postoji greška!" "Ne postoji ni jedan jevrej koji kaže da je Uzeir božiji sin." "Ne postoji ni jedan historijski dokaz da su jevreji govorili da je Uzeir božiji sin". "Jevreji nikad nisu nikoga smatrali božijim sinom". "Dakle, Kur'an je pogriješio. Nema dokaza za tu tvrdnju." Sve do 1947-e. Sve do tada nije bilo dokaza. Tek tada su otkriveni spisi u Mrtvom moru tzv Dead Sea Scrolls u pećini Kumran Oni su sve učinili da sakriju te pronalaske iz Mrtvog mora. 50 gooooooodinaaaa su ih sakrivali. No na kraju se objelodanilo... U pitanju je bila jevrejska zajednica.


Zapisano je da je nebij Isa a.s. bio povezan sa ovom grupom Esena Grupa se odvojila od ostatka zajednice. Otšli su živiti u mjesto koje ja nazivam "muslimansko selo". Daaaaaleko na proplancima sela... Ovi su otišli živjeti u pećine i sa sobom su ponijeli spise koje su sakrili tamo. Kada su konačno pećine bile otkrivene,  ovi spisi su orkriveni i nazvani "Dead Sea Scrolls". Jedan od njh se zvao: "Božiji sin". Eseni... Tako smo došli do zaključka da je postojala jevrejska zajednica koja je vjerovala u "Božijeg sina". Potvđujući kur'anske riječi: "(Jevreji govore:) Uzeir je sin Allahov...".


Kur'an se ovdje obraća i kršćanima koji tvrde da je poslanik Isa, Allahov sin. Kur'an potvrđuje da je ovo neistina, te da oni nemaju nikakvog znanja o ovome, te da je ovo nevjerovatno strašna stvar za reći... Sad je Kur'an došao da ukaže na ovu neistinu. Da je ispravi... Kajjimen... Jednom kada ova poruka dođe do kršćanina, a njegovo srce spozna i shvati da je u Kur'anu istina, ako ne prihvati tu istinu i umre u tom stanju, tada će se susresti sa veoma ozbiljnim posljedicama zbog toga. Onaj kršćanin, do kojeg nikada ne dođe ova poruka i niko ga ne podući tome... ...njegovo srce ne bude dirnuo kur'anskom istinom... te kao takav umre vjerujući da je Isa a.s. božiji sin... Šta će se dogoditi sa njim?


Odgovor je došao ranije u toku lekcije, jer Kur'an obrazlaže stanje takvih kršćana na kraju sure Maide. Tu Allah pita poslanika Isa.a.a. "Da li si ti govorio ljudima uzmite mene i moju majku za božanstva?" Da li si to govorio? On kaže: "Ne nisam. A i da jesam Ti bi to svakako znao". "Ti znaš sve a ja ne znam." "Ja to nisam rekao. Ja nisam govorio ništa drugo osim onog što si mi Ti rekao da govorim". Tada će on reći: "Ako ih kazniš. Pa oni su tvoji robovi." "No ako im oprostiš; Pa ti si od milostivih Najmilostiviji". Kur'an je (na mnogo mjesta) naglasio da je Džennet zabranjen kafirima, pa tako ni Isa a.s. neće moći doviti za kafire. No ovi ajeti govore da bez obzira što ovi ljudi obožavaju Isa a.s. ...obožavaju ga... ...vjeruju da je on božiji sin što je širk... ali ipak nije kufr. Oni su zalutali, čine širk ali ne i kufr. To vidimo iz riječi Isa a.s čija želja je veoma jasna: "Ako ih kazniš, pa tvoji su robovi..." "No ako im oprostiš, pa Ti si Najmilostiviji". Ili drugim riječima: Nadam se da ćeš im oprostiti...


Tako smo iz ove sure zaključili da imamo domaći rad za uraditi... Ako i dalje budemo sjedili pored ovog Kur'ana i ne izađemo vani da kažemo ljudima ono šta je u Kur'anu samo ćemo izdati Kur'an i omalovažiti ga, te ćemo zato platiti i visoku cijenu ako izdamo i omalovažimo Kur'an, te ako ne dadnemo sve od sebe da prenesemo kur'ansku poruku drugima na inteligentan način mudro, sa saosjećanjem, ljubazno, na lijep način. Onima koji slijede izmjenjenu verziju istine... Ako mi to ne uradimo platićemo visoku cijenu za to... Kada poruka dopre do njih, nekima će srca biti dirnuta. Istog trenutka prepoznaju da je ovo istina, te se sve više i više počnu približavati istini. Nemoj unaprijed otpisivati ljude!


U srijedu, od 09:00 do 12:00... Gdje je brat Ibrahim? Rašid Ibrahim... Ah, eno ga... Tada me posjetio dajdža, koji živi u Princetonu. Ovaj čovjek je zakleti kadijanija, ahmedija. Cijeli svoj život je bio posvećen ahmedijanskom pokretu. To uopšte nije loš insan... To je čovjek koji pokušava biti bogobojazan, no intelektualno je bio zatvoren u ahmedijansko učenje svih svojih 70-tak godina. Mi smo sjedili tri sata ono jutro i razgovarali samo na ovu temu, Na temu Jeruzalem u Kur'anu, poslanik Isa a.s, Gog i Magog... U ta tri sata sam vidio kako se ovaj čovjek počeo mijenjati. Sve što sam mogao reći bilo je: Slavljen neka je Allah... Zato ne otpisujte olako ljude!


Sada (u 6-tom ajetu) imamo i one druge... Imaju i oni čija srca nisu takva... Upozorio ih ili ne, jednostavno te neće slušati niti prihvatiti. Allah je zaključao njihova srca. Allah je zaključao njihov sluh. Allah je stavio koprenu pred njihove oči. I ti možeš izgarati od želje toliko da ti srce cvili, te da ti suze teku niz lice, no oni neće prihvatiti... Pa čak i da li ti lično poslanik, koji je obdaren najboljim govornim mogućnostima kako bi propovjedao istinu, ako je pored tebe Ebu Leheb, tvoj rođeni amidža... Mi svi volimo našu rodbinu zar ne? Naše tetke, dajdže, amidže itd. Volimo ih zar ne? Zato je to prouzrokovalo veliku bol u grudima Poslanika a.s, što mu amidža nije htio prihvatiti istinu. Allah nam u Kur'anu sada prenosi to njegovo stanje, gdje mu kazuje: "Zašto se izjedaš sa tugom "Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju? (Korkutov prevod)


"Stvorio sam na Zemlji ukrase..." Na Zemlji postoje njeni ukrasi... "Svi ti ukrasi dunjaluka, služe kako bi vas testirali" Tu su da bi vas testirali... Gospodaru moj: Živjeću za tebe, umrijeću za tebe. Odreću se svega u Tvoje ime... Osim američke vize. Nje se ne mogu odreći. Američku vizu mi ne dirajte... Živim za Tebe, umirem za Tebe, ali ima nešto što mi je bitnije u životu... Jedini način da obezbjedimo krov nad glavom je da dignemo kredit u banci... Nema drugog načina... JA ŽIVIM ZA TEBE, UMIREM ZA TEBE... ali ne mogu sada voziti kantu od automobila... Moram očuvati svoj ugled, i zato mi treba nov automobil, a jedini način je da dignem kamatni kredit... To je kamata na velika vrata kad digneš od komercijalnih banaka, a na mala vrata ako digneš od islamske banake. Život na Zemlji sam ukrasio sa svim njenim ukrasima, nakitima, slavom, moći, ponosom, imetkom... Sa svim njenim ukrasima... Samo zato da bi vas testirali... Kako bismo vidjeli ko je najljepše čudi i najboljih dijela, te, ko su oni koji žive za Mene. Da vidimo ko su oni koji će umrijeti za Mene. A ko su oni koji će živjeti i umirati za dunjaluk... Aha, to je ono što želiš? OK. Evo daću ti - kaže Allah u Kur'anu. Daću ti kuću sa krovom od srebra. Daću ti stepenice napravljene od srebra. UZMI! UZMI! UZMI DUNJALUK KADA GA ŽELIŠ! Jer ti to ništa neće pomoći na ahiretu. Dakle to je samo testiranje.


Sada se pojavljuje Dedžal, a na to nas upozorava sura Kehf. Dedžal sada dolazi sa misijom da navede cijelo čovječanstvo, da sva ljudska srca privoli samo za dunjaluk... Jel tvoje srce dodirne malo dunjaluk, za toliko odmah nestane straha od Allaha. Pogledaj samo SGA (lokalna organizacija - mislim) Oni koji su osnovali organizaciju bili su pobožni ljudi... Najpobožniji od svih... Veoma jaki muslimani... Koji su osnovali tu organizaciju... Veliki muslimani... Cijenimo ih i poštujemo... Svoju knjigu: "Jedan džemat, jedan emir" posvetio sam hadžiji Ruknuddinu. Njegovo ime će za vijeke vijekova ostati čisto. To je čovjek koji je osnovao organizaciju,  a vi ste evo svjedoci šta se sa njom dogodilo... Strah od Allaha postepeno napušta srca ljudi, i na kraju završiš sa običnom ribarnicom...


Ko je mozak ovoga? Naravno, dedžal. To je bila i posljednja lekcija. Sjećamo li se bogataša sa dvije bašće i siromaha bez ičega? To je MATERIJALIZAM o kojem nas Kur'an uči. To je dunjaluk... Sjećate li se šta smo pjevali kao djeca? Ja se sjećam no moje glasovne mogućnosti nisu nešto, al haj evo: "Dadneš svoje srce dunjaluku i šta dobiješ nazad"? "Dadni svoje srce Allahu i dobićeš Ga za sebe." Hoće reći: Allah će te paziti. Allah će te čuvati i na pravi put uputiti. Allah će ubaciti nuuur u tvoje srce pa kada dođe vrijeme da se duša izvadi, Allah će dati melekim instrukciju: Izvadite mu dušu nježno, nježno, nježno... "Ovaj dunjaluk..." koji sjaji poput zlata, sa svim zelenim pašnjacima i planinama, i cvijećem, i kišom i svim ovim stvarima... Tu naravno spadaju i mercedesi... "Ja ću od dunjaluka napravidi prašnjavu kuglu".


Kako ću od dunjaluka napraviti prašnjavu kuglu? Tako što ću sve pretvoriti u prašinu... Isto smo imali na prošlom času sa bogatim i siromašnim. Šta se ono desilo? Ko je odgovorio? TAČNO! Allah je uzeo vodu i rijeka je presušila. To će se i ovdje desiti... Allah će učiniti da dođe takav životni stil... Ne, čekaj da bolje forumulišem misao! Allah će kreirati Gog i Magog, a oni će uspostaviti takav životni stil u kojem ćemo sami sebi staviti omču oko vrata. Kako? Velikim korištenjem vode. Ova neophodna i cijenjena voda, zagađivaće se i trošiti da bi u konačnici sve rijeke presušile (postale neupotrebljive) Tamo u Santa Kruzu su mi pokazali mjesto odakle su skakali sa mosta. Sjednemo ovdje i zaronimo u vodu... Danas je presušila... Širom svijeta... Jezero Ontario u Kanadi na primjer... Nivo vode je toliko opao da moraju crtati nove rute u navigacionim kartama u tom jezeru. Dakle, voda... Svježa voda, ne mora i okeani... Kada vidiš da je ima sve manje i manje... Odvrneš česmu, ni kap ne kane... Kada vidiš da je sve manje i manje pitke vode u svijetu, znaćeš da si ušao u doba odbrojavanja. Kada Allah počinje od Zemlje praviti prašnjavu loptu.


Šta se dogodilo Muhammede a.s? Zašto si toliko iznenađen i zaprepašten Muhammede a.s? Zašto si toliko zadivljen ovom pričom koju sam ti ispričao? Rabini u Medini su te pitali ona tri pitanja: Odgovari nam na njih, ako si zaista poslanik. Sjećaš li se? Jedno od pitanja je bilo o mladićima koji su nestali u pećini. Evo ti dajem odgovor. No, dok ti evo dajem odgovor na to pitanje, ti si toliko zaprepašten sa onim šta sam učinio tada... Neeeeeeeee Muhammede a.s. Ovaj Kur'an koji ti upravo objavljujem je mnogo veći znak od Mene nego ono što se desilo u pećini.


Ne, izvinjavam se... Mladići su u potpunosti ostavili civilizaciju, jer im život među njima nije ostavio mogućnost da žive kao muslimani. Kada su se ovi mladići diskonektovali (isključili) od svijeta, a to je projekat muslimanskog sela, oni su ponijeli nešto sa sobom. Šta? To je najvažnija stvar za ponijeti kada odlaziš, kako bi sačuvao svoju vjeru, onda kada odlučiš da odeš. U pitanju je Allahova knjiga. Oni su ponijeli sa sobom Rakim. Rakim je u ovom kontekstu svezak (skripta, suhuf, objava). Zatim su otišli da žive u pećinu. "To su bili mladići..." "...koji su vjerovali u Allaha..." "...a Mi (Allah) smo učinili da se njihov iman još više poveća."


Izvinjavam se opet, otišao sam na ajet 12 a trebao sam na ajet 10. Mladići su se dakle smjestili u pećinu, a zatim su rekli: "Allahu, podaj nam od Sebe milost..." "...i podaj nam". Da vidim kako sam ja ovo preveo... "...i podaj nam u ovom našem postupku ispravnost." Ovo nam sada govori da je priča o mladićima i pećini, formira putanju tj logiku kroz koju se možeš zaštititi od Dedžala. Zato, kada se sretnemo iduće sedmice, ućemo u priču o mladićima i pećini. Kakva je to priča? Ako nam daš ispravan odgovor onda ćemo mi rabini znati da si ti zaista Allahov poslanik.


Hajmo sada završiti na način kako smo i počeli. Za idući put naučite ovu dovu napamet: (deseti ajet sure Kehf) Pod dva: trebate naučiti napamet svih deset početnih ajeta sure Kefh. Prije nego se ova nastava završi krajem juna, ja vas sve molim, sve vas. Bez izuzataka. da naučite napamet ovih deset ajeta sure Kehf. Prvih deset. Konačno, počnite učiti suru Kehf na dan džume. Nemoj govoriti "Friday" (engl. Petak) Učite je na dan džume, i to će vam dati NUR do iduće džume. Taj nur će vam dati mogućnost gladanja sa unutrašnjim očima (na desno oko), dok on želi da gledate samo na jedno. Tako ćete vidjeti na dva oka, i on vas neće moći zavarati. Kraj prvog časa na ovom petom dijelu.

NAPOMENA: Ovdje se zavrsava prvi cas. Drugi cas u trajanju kao i prvi trenutno je u prevodu. Kada bude zavrsen, ovaj clanak se ako Bog da biti update-ovan

 
O stranici dedzal.info